Penetrant Kontrol Hattı

Kontrol sayısı fazla olan işletme, kurum veya kuruluşlarda sabit bir Penetrant kontrol hattı bulunması gerekir. Penetrant Testi portatif bir test olmasına karşın uygulamayı kolaylaştırmak, Ölçüm hatalarını yok etmek ve daha kısa zamanda daha çok parçayı kontrol etmek gibi sebeplerden dolayı sabit Floresan Penetrant Hatları kurulmaktadır.

Sabit Penetrant hattında, Penetrant uygulama istasyonu, yıkama, emülsifayer istasyonu, kurutma fırını ve kontrol kabini istasyonlarından oluşur. Bu istasyonlar otomasyon sistemiyle de beraber kurulabilir. Bu hat hem manuel hem de otomatik sistem olabilir. İstasyonlar arası roller sistemi sayesinde parça kesintisiz diğer istasyona aktarılır. Penetrant ve Developer uygulama istasyonu döner tablalı sistemi sayesinde parçayı 360 derece döndürerek, parçanın tüm yüzeylerine sıvının nüfuzunu kolaylaştırır. İstasyonlardaki asansör sistemi pnömatik liftler istenen yük kapasitesine göre tasarlanmaktadır. Pnömatik liftler aşağı inerek parçanın kazanın içine dalmasına olanak sağlar. Kazanlardaki havalı karıştırıcı sistemler, kazandaki sıvının devridaym etmesini sağlar. Böylece parça yıkama istasyonlarında el değmeden etkili bir şekildeyıkanmış olur.Penetrant hattı kurulumu işletmenin isteği veya kurulacak yerin şekline göre düz şekilde, U şeklinde veya L şeklinde tasarlanabilir.

Parçaların yüzeylerinin altında olan süreksizliklerin tespitine uygun değildir. Bu süreksizlikler imalat işlemlerinden sonra meydana gelmiş olabileceği gibi maddenin yapısından da kaynaklanmış olabilir.Penetrant kontrolü yapılacak parçanın yüzeyinin düzgün bir şekilde temizlenmiş olması gerekmektedir. 
Penetrant kontrolü uygulama parçalarının yüzeyindeki gözle görülmesi zor olan süreksizliklerin tespitinde kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir.Penetrant yöntemi diğer test yöntemleri içinde en çok tercih edilen test yöntemlerinden biridir. Penetrant Kontrolünün çok tercih edilmesinin başlıca nedenleri, ekonomik olması, güvenilir olması, kesin sonuç vermesi, kolay uygulanabilir olması ve tekrarlanabilir olmasıdır. Penetrant Testi; demir, döküm, plastik, cam gibi birçok farklı yüzeye uygulanabilir.

Penetrant Kontrolü

 • Akustik Test
 • Radyografik Test
 • Ultrasonik Test
 • Manyetik Parçacık Yöntemi
 • Penetrant Kontrolü
 • Gözle muayene

Tahribatsız muayene diğer imalat işlerini kesintiye uğratmadan üretimin akışını korur. Tahribatsız muayene sistemlerinde sonuç kesin ve hızlıdır. Yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene yöntemleri;

 • Kaynak delikleri ve çatlakları (WeldingHolesandCracks)…
 • Çekme Çatlakları (ShrinkCracks)
 • Üfürüm Boşlukları (BlowHoles)
 • Dövme patlama veya çatlakları (ForgingBurst, Cracks)
 • Isıl işlem çatlakları(HeatTreatCracks)
 • Gözenek (Porosity)

Tahribatsız muayene (NonDestructiveTesting) kritik kullanım amaçlarına hizmet eden parçaların, süreksizliklerini parçaya zarar verilmeden, gerekirse tekrar kullanılmasına da olanak sağlayarak tespit eden kontrol sistemidir. Süreksizlik izin verilen limitlerin dışında kalan hatalar için kullanılan terimdir. Genelde karşılaşılan süreksizlikler;

NDT – NonDestructiveTesting (Tahribatsız Muayene)

penetrant kontrol hattı